ארכיון יומי: 24 ביולי 2019

המטרה מאת אל קנדי.

המטרה מאת אל קנדי.

סקירה מאת אורלי שטרית.  רביעי בסדרה של ארבעה :  “מחוץ לקמפוס” קדמו לו : העסקה” (גרייס ולוגן) “הטעות” (גארט והאנה)