בולי מאת פנלופה דאגלס.

סקירה מאת אסתי פרץ.

ספר ראשון בסדרת “נפלנו כך”.

כןהגעתי לספר הזה רק עכשיוואני לא מבינה למה חיכיתי כל כך הרבה זמן

אני חושבת שבזמנוכשהספר רק יצאהוא קצת הלך לי לאיבוד בין כל הספרים

כשיצא הספר השני בסדרה “עד שהגעת את“, קראתי שוב את התקציר של בוליומשהו ממש משך אותי אליוואני ממש שמחה 

שהגעתי אליו

 

קצת על הספר:

טייט וגארד גרים בשכנות אחד לשניהבילדותם הם היו חברים הכי טוביםמבלים ימים שלמים יחדעד שיום אחדגארד

שגר עם אמונסע לבקר את אביו – וחזר שונה לחלוטין

משהו קרה לוומאותו יום ואילך הוא נדמה היה שהוא שונא את טייטהוא החל להתנכל אליה בבית הספר וגרם לכל התלמידים 

להתרחק ממנה

בכיתה יא טייט נוסעת לשנה שלמה ללמוד באירופהוכאשר היא חוזרת – לשנתה האחרונה בתיכוןהיא מחליטה שלא תיתן יותר לאף אחד לפגוע בההיא תעמוד עלשלה ולא תיתן לגארד להרוס את השנה 

האחרונה שלה בתיכון

 

פעם היינו חבריםועדיין חיפשתי בעיניים שלו את הילד ההואאבל זה לא יעזור אם אמשיך להיאחז במה שהיה פעם“.

 

דמויות:

טייט – טייט גדלה לבד עם אביהלאחר שאמה נפטרה כשהייתה קטנהובילדותה סמכה על גארד ואהבה אותוהוא היה שם תמיד בשבילה 

עד אותו יום שחזר שונה לחלוטין

טייט חזקהלמרות ההשפלות שהיא עוברת מידיו של זה שהחשיבה לחבר הכי טוב שלה כשגדלה.

כאשר היא חוזרת מאירופההיא מחליטה שלא תיתן לאף אחד לפגוע בהוגם כשהיא נפגעתהיא מנסה להסתיר את החולשה שלה 

מאלה שפגעו בהכדי שלא ישאבו את הסיפוק מכך שהצליחו.

למרות שהיא פגועה מגארדהיא מגלה שעדיין אכפת לה ממנו

בנוסףהיא לא יכולה להתנגד למשיכה העזה שהיא חשה כלפיובכל פעם שהוא קרוב.

 

גארד – 

הוריו של גארד גרושים והוא חי עם אמוכשהיה ילד היה נוסע מידיי פעם לבקר את אביו

גארד הוא הבחור החתיך והמקובל בשכבהזה שכל הבנות נופלות לרגליו

יש לו לחלוטין את תדמית הילד הרע – הוא הבריון שמתנכל לטייטהוא חתיך הורסוהוא מתחרה במירוצים

כולם יודעים שאיתו לא מתעסקים

כמה שהוא ילד רע – לא יכולתי להימנע מלהתאהב בואבל כאלה אנחנואוהבות ילדים רעים

 

בסיפור ישנן דמויות משנה נוספות – חברות של טייט וחבריו של גארדשעוזרים לעלילה להתפתח ולהסתבך.

 

במשך הסיפור טייט מגלה שגארד מרחיק ממנה בחוריםמסכל את הדייטים שלהוהיא לא מבינה למה הוא כל כך שונא אותה

היא מתחבטת בשאלה הזו רבות

כשטייט חוזרת מאירופה חזקה יותרהיא מחליטה שהיא תתחיל לעמוד מול גארדולא תיתן לו יותר 

להתערב בחייהאבל הוא כמובן לא מקל עליה

 

הספר ממש זרם ליהתחלתי ולא יכולתי להפסיק

כל הזמן חיכיתי לנקודות הפיצוץ האלה בין גארד לטייטלתגובות שהם יוציאו אחד מהשניהולמה שיקרה ביניהם

בכל הוויכוחים והריבים שלהםיכולתי ממש להרגיש את המתח באוויראיך שניהם נמשכים אחד לשניה ומנסים להימנע מהרגשות 

שלהם בכל מחיר!

 

אני חייבת להודותשבהתחלה לא ממש הבנתי לאן הסיפור הולך – כי עברתי יותר ממחצית הספרוהרגשתי ששום דבר משמעותי לא קרהאבל אז הבנתי שהדברים נבנים לאט לאטושזה מאוד 

נכון מבחינת הדמות של טייטשמרגישה שגארד הוא בעצם הבחור הרע בחייה.

 

הסיפור כתוב בגוף ראשוןמנקודת מבטה של טייטוהיו פרקים שהייתי רוצה לקרוא מנקודת מבטו של גארדכדי להבין את המניעים שלו טוב יותר

 

כמובן שכל הספר הסתקרנתיוניסיתי למצוא סיבות להתנהגותו של גארדוכמה שניסיתי – לא הצלחתי להבין מה קרה שם… כשהסיפור מתגלההדברים עדיין קצת הרגישו לי מעורפליםלפחות מבחינתיולכן אני חייבת 

להמשיך לספר הבא – “עד שהגעת את” בכדי להבין מה עבר על גארד בכל הסיפור הזה.

 

לסיכוםנהניתי מאודואני לא יכולה לחכות להגיע לספר הבאולהיחשף לסיפור של גארד במלואו.

 

הסתקרנתן? לקריאת הפרק הראשון ולרכישה לחצו כאן.

 

תגובות אחרונות
הרשמה לעדכונים

השארת תגובה