אסיר עולם מאת ג’יין הארווי בריק.

סקירה מאת לואיז פז.

״עמדתי שם זקוףמחכה למשהולסיבה לחיותלסיבה 

למות.״

 

חייבת להתחיל ולומר

שבחיים אבל בחיים שלי לא הופתעתי ככה מספר.

הייתי כל כך בטוחה שאני 

עומדת לקרוא משהו מסויים ובסוף קראתי את ההפך 

הגמור!

 

הייתי כל כך בטוחה שהדמות הגברית בספר הזה תהייה דמות ״עבריינית״שחצניתגאה במעשיהילד רע ומלוכלךגבר שחושב 

שמגיע לו הכלציפיתי להכלאבל לאלזה.

לא לג׳ורדן קיין,

לא לדמות הכל כך מדהימה הזאתמרגשתאמיתיתדמות שמתחילת הספר עוברת תהליך לא פשוטתהליך אמיןתהליך שקורה 

בשלביםוהשינוי שלה לבסוף הוא כל כךמושלם.

 

הוא היה בן 16, חזר ממסיבה פרועהשתויכמו כל ילד בגילועלה על ההגהואז קרה הדבר הגרוע מכלהדבר ששינה את חייו מקצה לקצההדבר שבגללו הוא ריצה 8שנות מאסר שגם אחריהם הוא הרגיש שלא ריצה את עונשושהוא צריך לשלם עוד ועודשלא מגיע 

לו לחיות.

 

טורי  דלייני

אמה היא המטיפה של העיירה הקטנה והחשוכה הזאתומנהלת הכנסייה.

אישה שלא מתביישת במה שהיא אוהבתלא מתביישת במה שהיא ובמי שהיאאישה שתגיד כל מה שיש לה על הלב,

האישה שתוציא את ג׳ורדן מהגיהנום שבו הוא חי.

 

ג׳ורדן חוזר לעיירה לבית הוריו לאחר שמונה שנות מאסר

התושבים בעיירה לא שכחו ולא סלחו לו על התאונה , שופטים אותומתנכלים לו,

אפילו בביתו גורדן לא מוצא מנוחהגם שם הוא עובר גיהנום מאמו שמתנהגת אליו בצורה כל כך זוועתיתאבל הואחושב שהכל 

מגיע לושזה התשלום שלוהוא רק מחפש את השקט שלומחכה שהחצי שנה של תנאי שלו יגמרו והוא יוכל לברוח מהעיירה הזאת.

 

כשג׳ורדן עובד בגינה של אמה של טורי הם נפגשים,

לאט לאט טורי מצליחה לגרום לגורדן לחזור לאהוב את עצמולהגן על עצמולסלוח לעצמו,

לאט לאט היא מחזירה אותו לחיים.

 

ביחד הם מגלים מהי אהבה אמיתית שצומחת עמוק מתוך הלבאהבה אמיתית שמתגברת על כל הקשייםעל כל הסודותועל כל 

החטאים והמעשים.

אהבה שמתגברת על השיפוטיות שיש כלפי אנשים,

הדבר הגדול ביותר שלומדים בספר הזה הוא שאסור להיות שיפוטיים כלפי גם אדםאסור לשפוט אדם אחר בלי לעמוד בנעליו.

לפעמים הדברים הם לא כמו שנראיםולא כמו ששומעיםלכל דבר יש שני צדדיםשני הסבריםשני סיפורים.

 

טורי היא הדבר הטוב ביותר שקרה לג׳ורדן בחיים.

היא בעצם זאת שהחייתה אותו מחדש.

 

ספר כל כך מרגששמלמד כל כך הרבהסיטואציות ששוברות את הקוראמזעזעותולא נותנות אוויר.

 

לא ציפיתי לספר שישבור אותי בצורה כזאת,

מושלם.

 

רוצו לקרוא.

 

הסתקרנתן? לקריאת הפרק הראשון ולרכישה לחצו פה.

 

תגובות אחרונות
הרשמה לעדכונים

השארת תגובה